WISTER国际站—中国最大进口工业自动化设备网(wisterchina.com)!
当前位置: 首页 > VICKERS威格士 > 威格士阀 > vickers压力控制阀 > VICKERS威格士电磁阀 部分型号_美国 vickers 威格士
VICKERS威格士电磁阀 部分型号_美国 vickers 威格士
上个图片 下个图片

VICKERS威格士电磁阀 部分型号_美国 vickers 威格士

商品货号:1505886295

商品品牌:VICKERS威格士

所属国家:美国

  • 上海
  • 东莞

联系人:宋帅瑜

手机:17702193968

电话:021-63185899

传真:021-52371697

邮箱:2810459754@qq.com

地址:上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼 27 楼 C1 室

联系人:吴翠霞

手机:18928295281

电话:0769-22306882

传真:0769-22301098

邮箱:1940363347@qq.com

地址:东莞市南城区宏远路一号宏远大厦(宏远酒店商务楼) 13A11 室

商品描述

VICKERS威格士电磁阀
部分型号

DG4V-3S-2N-M-U-B5-60 
DG4V-3S-2N-VM-U-H5-60 
DG4V-3S-6C-M-U-B5-60 
DG4V-3S-6C-M-U-H5-60 
DG4V-3S-OBL-M-FPA5WL-D5-60 
DG4V4-012C-M-U-H-5-10 
DG4V4-012N-M-PBWL-B-5-10 
DG4V-5-0A-M-U-H6-20
DG4V-3-2A-M-U-H7-60
DG4V-3-2N-M-U-H7-60
DG4V-5-6C-M-U-H6-20 
DG4V-5-0C-MU-A6-20 
DG4V-5-0C-M-U-ED6-20 
DG4V-5-2AJ-Z-M-U-H6-20 
DG4V-5-2A-MP7-LB6-40 
DG4V-5-2A-M-P7L-H-7-40 
DG4V-5-2A-MU-A6-20
DG4V-5-2A-M-U-C6-20 
DG4V-5-2A-M-U-EH6-20
DG4V-5-2A-VM-U-C6-20 
DG4V-5-2B-M-PL-B-6-40 
DG4V-5-2C-M-U-A6-20 
DG4V-5-2C-M-U-EH6-20
DG4V-5-2NJ-M-U-H6-20 
DG4V-5-2N-M-P7L-H-740 
DG4V-5-2N-M-P7L-H-7-40 
DG4V-5-2N-M-U-C6-20 
DG4V-5-2N-M-U-EK6-20 
DG4V-5-33CJ-MUH620-J99 
DG4V-5-33CJ-VM-U-H6-20 
DG4V-5-33C-M-P7L-H7-40 
DG4V-5-33C-M-P7L-H740 
DG4V-5-6CJ-H-VM-U-H6-20 
DG4V-5-6C-M-P7L-H-7-40 
DG4V-5-6C-MU-EK6-20 
DG4V-5-8CJ-VM-U-H6-20
DG5S-8-2A-K-M-FW-B5-30 
DG5S-8-2A-M-FW-B5-30 
DG5S-8-6C-M-U-H5-30 
DG5S-H8-0C-E-M-U-B5-50 
DG5S-H8-2C-2-T-M-U-H5-50 
DG5S-H8-4C-E-VM-U-A5-50 
DG5S-H8-4C-E-VM-U-A5-50 
DG5S-H8-4C-E-VM-U-H5-50 

DG5V-10-S-33C-H-3-E-M-FT-WL-H-10 
DG5V-5-2N-T-M-U-C5-20 
DG5V-7-2C-3-E-M-FTWL-H5-40 
DG5V-7-2C-T-M-U-H5-40 
DG5V-7-2N-2-M-U-H5-40 
DG5V-7-2N-3-E-M-U-A6-30 
DG5V-7-31C-2-M-U-H5-40 
DG5V-7-31C-2-M-U-H5-40 
DG5V-7-33C-1-M-U-H5-40 
DG5V-7-33C-3-T-M-U-H5-40 
DG5V-7-33C-T-M-U-H5-40 
DG5V-7-52C-2-M-U-H5-40 
DG5V-7-6C-2-M-U-H5-40 
DG5V-7-6C-M-U-C6-30 
DG5V-7-6C-M-U-H5-40 
DG5V-7-6C-T-M-U-B5-40 
DG5V-7-6C-T-M-U-H5-40 
DG5V-7-6C-T-V-M-U-H5-40 
DG5V-7-6C-VM-U-H5-40 
DG5V-7-8C-VM-U-H5-40 
DG5V-H8-2C-M-U-C6-21
DG5V-H8-6C-VM-U-H5-30
DGMC2-3-AT-AW-BT-AW-41
DGMC2-3-AT-BW-BT-BW-41 
DGMC2-3-AT-CW-BT-BW-41

浏览历史

关于我们 | sitemap | 一级代理 | 售后服务 | 诚邀加盟 | 使用指南